Hem

RAID – Riksföreningen Anställda Inom Djursjukvårdenraid

Våra medlemmar är bland annat djursjukskötare, djurvårdare, röntgentekniker, laboratorieassistenter och administrativ personal på små och stora kliniker och djursjukhus runt om i Sverige.
RAID arbetar för att stärka samtliga medlemmars olika yrkesidentiteter och höja yrkenas status. Utbildning är en av våra viktigaste frågor.

RAID är fackligt oberoende

_____________________________________________________________________________________________________________

Regionträffar och medlemsmöten 2018

Årets kommande regionsträffar kommer att hållas i Malmö och Uddevalla.

Malmö: 20 oktober 2018 – Fear Free – tryggare djur på klinik

Nu är det dags för RAIDs regionmöte i Malmö för våra medlemmar!
Regionmöte Malmö kommer att behandla Fear Free, hur man jobbar för att ge djuren ett tryggare besök, hur man jobbar för att minska rädsla, stress och ångest för djuren vid veterinärbesök.
 
Gabriella Niegemann, etolog, djurvårdare på utökad nivå 2 och Fear Free certifierad, kommer tillsammans med Eva Bertilsson, Carpemomentum och Fear Free certierad, att hålla en föreläsning om Fear Free på klinik. Dagen kommer varvas med teori, praktiska övningar och diskussion.
 
Runt 80% av alla djur som besöker veterinären visar, stress-, rädsle- och ångestrelaterade beteenden när de kommer till kliniken. Fear Free Pets är ett initiativ från Dr Marty Becker, USA, för att uppmärksamma branschen om att psykisk välmående hos våra djur lika mycket som den fysiska och att dessa hänger ihop med varandra. Utifrån detta har en certifiering gjorts med djurvänlig hantering, hanteringstekniker och metoder för att minska stress/rädsla/ångest vid besök och att göra besöken till en positiv upplevelse.

 

Plats: Evidensia Djursjukhuset Malmö

20180711_153526

 

Uddevalla: 10 november 2018 – Sårvård

Nu är det dags för RAIDs regionmöte i Uddevalla för våra medlemmar! Det kommer behandla sårvård med Elin Skärlina (chefskirurg på Evidensia Strömsholm, hästavd) så boka in datumet i almanackan.

 


 Jobbar du med djursjukvård?

– Genom RAID har du möjlighet att påverka hur din yrkessituation ser ut idag och i framtiden.

Förening riktar sig till dig som är djursjukskötare, djurvårdare, BMA, tekniker eller administratör inom djursjukvården. Vi har sedan starten 1997 jobbat för att stärka yrkesidentiteten bland våra medlemmar. Bra grund- och vidareutbildning tillhör våra viktigaste frågor. RAID är fackligt oberoende.

Nu har vi även Swish nr 1232689537 som du kan göra din inbetalning på ! !                                              Glöm inte! När du skickar in ansökan,  betala in medlemsavgiften på 300kr eller 150 kr om du är student. Bankgiro nr 5082-4028. Skriv ditt namn.

banner-sa_blir_du_medem