Hem


 Jordbruksverkets aktuella remisser

Jordbruksverket har skickat ut ett förslag på dispens gällande D8 & D9. Länkarna nedan går till Jordbruksverkets hemsida där ni kan läsa förslag, konsekvensanalys m.m. från Jordbruksverket. Klicka på ”förslag till ändrade föreskrifter” för att hitta de nya förslagen.

D8 - om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

D9 – om läkemedel och läkemedelsanvändning

RAIDs styrelse fortsättar att arbeta med denna remiss så länge det är aktuellt. Läs gärna RAIDs senaste svar till Jordbruksverket på remissen här: Sammanfattning av RAIDs sista remissvar

Under vår kongress i Tylösand höll Anne Zedén Yverås en mycket bra föreläsning kring just dessa remisser. Läs gärna igenom presentationen! Åhörarkopior remissförslag A. Zedén Yverås


 

Jobbar du med djursjukvård?

– Genom RAID har du möjlighet att påverka hur din yrkessituation ser ut idag och i framtiden.

Förening riktar sig till dig som är djursjukskötare, djurvårdare, BMA, tekniker eller administratör inom djursjukvården. Vi har sedan starten 1997 jobbat för att stärka yrkesidentiteten bland våra medlemmar. Bra grund- och vidareutbildning tillhör våra viktigaste frågor. RAID är fackligt oberoende.

Glöm inte! När du skickar in ansökan,  betala in medlemsavgiften på 300kr eller 150 kr om du är student. Bankgiro nr 5082-4028. Skriv ditt namn.

banner-sa_blir_du_medem