Leg. djursjukskötare utbildningar utomlands som är godkända i Sverige

Här nedan kommer förslag på utlänska utbildningar som lett till att personal har kunnat söka svensk legitimation som leg. djursjukskötare.

Dock läs alltid på så respektive skola/land är fortfarande godkänd för att kunna söka svenskt legitimation som djursjukskötare.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbeteinomdjurenshalsoochsjukvard/djursjukskotare.4.32b12c7f12940112a7c800010381.html

Nya Zeland

Unitec institute of technology

https://www.unitec.ac.nz/

Storbritanien

Läs till RVN (Registered Veterinary Nurses) som motsvarar den svenska leg. djursjukskötare.

Det finns två vägar att gå i Storbritannien för att bli RVN.

Den ena är praktisk lagd och den andra mer teoretiskt lagd. Det är bara den teoretiskt lagda utbildningen som är godkänd i Sverige för att kunna söka svensk legitimation som leg. djursjukskötare i Sverige.

https://www.bvna.org.uk/a-career-in-veterinary-nursing/a-career-in-veterinary-nursing

Känner ni till fler utbildningar i utlandet som är godkända för att kunna söka svensk legitimation som leg. djursjukskötare så hör gärna av er till oss.

hemsida.raid@gmail.com

Platsannonser

raid tansparant logga.png

Söker du personal?

Här kan du annonsera. 

Har ni tips på utbildningar föreläsningar så hör gärna av er till oss.

Accesia_w_payoff_R_stor.jpg
Boehringer-Ingelheim.png