Utbildning

KURSPROGRAM

Här finns kortfattad information om de kurser som kommit RAID till känna. För mer ingående information och anmälan så hänvisar vi vidare med länk till respektive arrangörs hemsida.
Accesia_w_R_300dpi

Kursplan 2018SLU´s kurs “Rehabilitering inom djuromvårdnad” (uppdragsutbildning), 10 hp, är även öppen för sökande utifrån.


Veta_logo_CMYK

Fördjupand praktisk kurs i röntgen häst 2018

VeTA-dagarna 2018

Anmälan och mer information via www.vetabolaget.se

Vi ser fram emot ett spännande utbildningsår
Ring oss om ni undrar något!
Med vänlig hälsning
Utbildningskommittén


Evidensia Academy

Utbildningar för sköterskor.

Läs mer här

Kurskalender för 2018