Ansökan Stipendium 2 2019

Ansökan enligt instruktion i statut.

Senaste ansökan 31/1-2019!

Sökande enligt kategori 2

Ansökningsformulär

Ansökan till förmån för, namn:

Personnummer:

Adress

Postnummer:

Ort:

Telefon:

Epost:

Arbetsgivare:

E-post arbetsgivare:

Telefon arbetsgivare:

Antal år i yrket:

Personen har med sitt yrkeskunnande varit en ambassadör för sitt yrke och en förebild för sin yrkeskategori genom att :

Personen har med sitt specifika agerande kvalitetsstämplat yrket genom att:

Personen har agerat på ett sätt som är förenligt med RAIDs värderingar vilket visat sig genom:


Uppgiftslämnarens namn:

Personnummer:

Adress

Postnummer:

Ort:

Telefon:

Epost:

Arbetsgivare: