Bli medlem

ENSKILD MEDLEM

Hej och välkommen som ny medlem i RAID

Glöm inte! När du skickar in ansökan,  betala in medlemsavgiften på 300kr eller 150 kr om du är djursjukskötare student. Bankgiro nr 5082-4028. Skriv ditt namn

Fyll i samtliga nedanstående uppgifter.

Namn:

Adress:

Postnr:

Arbetsplats:

Telefon hem (ink. riktnr):

E-Mail

Telefon arbete (ink. riktnr):

Telefon mobil (ink. riktnr):

Ev examensår från djursjukvårdarprogrammet vid SLU::

Ja - jag är anställd inom djursjukvården
Nej - jag har inte erhållit vet.leg.
Ja - jag har erhållit leg. djursjukskötare

Ev. meddelande till RAID: