Medlem

Medlem i RAID
Kontakt:
medlem@raid.se
Cecilia Löfkvist
Medlemsregistret RAID
Här kan du bli medlem

Medlemsavgiften för år 2018
300 kronor för enskild medlem, 150 kr för studenter
600 kronor för enskild stödmedlem
1000 kronor för företag och kliniker som vill stödja RAID, varav serviceagvift 700 kronor
150 kronor för pensionärer

Swish nr 1232689537 eller Bankgiro nr 5082-4028
Kom ihåg ditt namn på betalningen

Om du som ny medlem betalar in medlemsavgiften efter 1 oktober får du tidning nr 4 och blir medlem för resten av året samt hela nästa år.

Alla som arbetar som TA-personal eller har högskoleutbildning i djursjukvård kan bli medlemmar i RAID. Vi välkomnar även studenter på djursjukskötarutbildningen vid SLU. Under utbildningstiden har elever som utbildar sig till djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård (på gymnasium eller yrkeshögskola) möjlighet att vara medlemmar, under förutsättning att de är minst 18 år gamla och läser kurserna ”Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 och 2”. Individuellt medlemskap kan ej erhållas för den som erhållit behörighet som veterinär, dessa välkomnas som stödmedlem . Företag, föreningar och privatpersoner kan bli stödmedlemmar.

Som medlem får du :

  • dreamstime_9063460[1]Tidningen RAID fyra gånger per år.
  • Rabatt på kurser och vidareutbildningar som föreningen arrangerar.
  • Möjlighet att påverka hur din yrkessituation ser ut idag och i framtiden.
  • Ett brett kontaktnät inom djursjukvården i Sverige och internationellt.
  • Förmåner – bland annat rabatt på djurförsäkring hos Agria. Kursrabatt hos Accesia
  • Delta på regionmöten och vår årliga kongress.