Raid

djursjukvardare_liten[1]Riksföreningen Anställda Inom Djursjukvården bildades 1997.

Våra medlemmar är bland annat djursjukskötare, djurvårdare, röntgentekniker, laboratorieassistenter och administrativ personal på små och stora kliniker och djursjukhus runt om i Sverige.
RAID arbetar för att stärka samtliga medlemmars olika yrkesidentiteter och höja yrkenas status. Utbildning är en av våra viktigaste frågor.

RAID är fackligt oberoende.

Ju fler vi blir desto mer kan vi åstadkomma.

RAID´s historia

Den 14 april 1997 föddes Riksföreningen Anställda Inom Djursjukvården – RAID.
Föreningen har dock äldre anor och bildades av två andra föreningar med mer eller mindre samma mål: Att tillvarata medlemmarnas intressen, att satsa på utbildning och auktorisation samt att stärka yrkesidentiteter.

bild1Den ena av de två föreningarna var Intresseföreningen för Veterinärtekniker som bildades 1986 av studenter som läst djursjukvårdarutbildningen i Skara. Medlemstidningen hette Ventrikeln och föreningen var medlemmar i IVNTA (International Veterinary Nurses and Technicians Association). Intresseföreningen för Veterinärtekniker arbetade fackligt för att få in alla medlemmar i ett och samma fackförbund och på så vis bli starkare.
Den andra föreningen som utgjorde RAIDs grund var ScaTan som var öppen för alla som arbetade inom djursjukvården. Föreningen bildades vid TA-dagarna i Jönköping 1991 och var sponsrade av Waltham Pedigree Whiskas. Också ScaTan var medlemmar i IVNTA och gav ut en medlemstidning kallad VETsköterskan.
Vid sammanslagningen hade föreningarna ca 80 respektive 100 medlemmar och idag är RAIDs medlemsantal uppe i över 1000 st.

Ordförande genom tiderna:

1997-1999
Maria Holm

1999-2005
Marita Stigelius

2005-2008
Eva Lindgren

2008-2009
Maria Boger

2009-2010
Beth-Lis Raghall

2010-2012
Katarina Norrman

2013-2015
Mathilda Wallman

2015
Katarina Norrman

2018
Cissi Löfkvist