SLU – Uppsala

Djursjukskötare

SLU_rodgron[1]Med känsla för djur
Djursjukskötarprogrammet, landets enda djursjukskötarutbildning på universitetsnivå, ger dig en helhetsbild och en fördjupad förståelse för djuromvårdnad och djursjukvård vilka är områden där kraven på kompetens ökar.

SLU Sveriges Lanbruksuniversitet
I utbildningen skaffar du dig kunskaper och färdigheter genom teoretisk fördjupning och färdighetsbaserade övningar.
Programmet bygger på problembaserat lärande vilket innebär att du som student har mycket eget ansvar för ditt lärande. Du kommer att möta lärare och handledare med mycket god ämnesmässig och pedagogisk kompetens.
Mer information, om behörighetskrav, kursplan och mycket mer, hittar du på SLU´s hemsida!

Läs en av studenternas blogg!