Tidning

RAID tidningen distribueras till våra medlemmar 4 gånger per år. Upplagan är ca 1000 ex.

RAID annonsguide 2018

Utgivningsplan 2018 mer info kommer inom kort

Nr Manusstopp Utgivnings vecka
1
2
3
4