Styrelse

Klicka på namnen för en presentation (fylls på efter hand)

Ordförande och marknadsansvarig
Cissi Löfkvist

ordforande@raid.se

 

Vice ordförande
Susanne Andersson
Sus

Sekreterare
Lotta Nilsson
sekreterare@raid.se
lotta nilsson raid styrelse

Nyhetsbrev och tidningsannonser
Ledamot
Sara Sundbäck
annonsering@raid.se 
Sara Sundbäck

Medlemsregister

medlem@raid.se

Suppleant

Redaktör
redaktion@raid.se

Hemsidan, sociala medier
Platsannonser web
Gabriella Niegemann
Ledamot
webmaster@raid.se
Gabriella Niegemann

Övrig ledamot
Carola Wahlberg
Li Sandberg

Suppleanter
Sofie Jonsson

Anneli Eriksson
Annelie Finn Eriksson