Styrelse

Klicka på namnen för en presentation (fylls på efter hand)

Ordförande
Katarina Norrman 0705-382505
ordforande@raid.se
Katarina Norrman

Vice ordförande
Susanne Andersson
Sus

Sekreterare
Lotta Nilsson
sekreterare@raid.se
lotta nilsson raid styrelse

Nyhetsbrev och tidningsannonser
Ledamot
Sara Sundbäck
annonsering@raid.se 
Sara Sundbäck

Marknadsansvarig
Ledamot
Cecilia Löfkvist
medlem@raid.se
cissi5

Medlemsregister
Ledamot
Åsa Lundholm

Redaktör
redaktion@raid.se

Hemsidan, sociala medier
Platsannonser web
Ledamot
Louise Bjelk
webmaster@raid.se

Suppleanter

Carola Wahlberg
Jenny Marek
Anneli Eriksson